Registrace
Uživatel:     Heslo:
Christian louboutin UK

Vítáme Vás na stránkách projektu Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na lokálním trhu práce. Připravili jsme zde pro vás informace jak o hlavních principech a cílech, obsahu samotného projektu, tak o konaných akcích, harmonogramu plánovaných aktivit a souvisejících událostech.

Informace budeme postupně aktualizovat a doplňovat, proto věříme, že každý u nás nalezne inspiraci pro svůj profesní a rodinný život, pro dosažení aktivního zapojení ve společnosti, či uplatnění na trhu práce.

Samotný projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, název osy Sociální integrace a rovné příležitosti. Z tohoto hlediska projekt přispívá mj. ke snížení diskriminace žen nad 50 let věku a k odhalení a pochopení gender stereotypů a společensky zažitých modelů sociálních rolí žen 50+ u široké veřejnosti.

Aktuality

06.04.2014
prada 財布 丈夫
V pondělí 28. 4. od 09 do 12:00 hodin nabízíme prostor pro individuální konzultace s Mgr. Ivo Škrabalem týkající se podpory rozjezdu Vašeho podnikání. Těšíme se na Vás.
Zobrazit všechny novinky

Nejvíce volných míst nabízejí firmy v Praze, nejméně v Jeseníku

Přejít na článek

Zaměstnavatelé zůstávají opatrní

prada 財布 リボン ピンク

Stáže pomáhají nezaměstnaným zpět do práce

ScrapeBox

Češi chtějí pracovat pro silné firmy

www.fizzydinopop.com

Rok 2013 byl pro zaměstnance zlomový

SEO software
 • Nike Air Max 1
 • Poskytujeme individuální poradenství pro účastnice během celého projektu. Poradenství bude poskytováno mimo jiné v průběhu vzdělávání, v rámci Job klubů - svépomocných skupin pro setkávání žen nad 50 let věku.

  Pracovní a bilanční diagnostika

  Účastnice projektu absolvují pod vedením specializovaného psychologa soubor testů a osobních pohovorů za účelem získání informací směřujících k optimálnímu využití potenciality při uplatnění na stávajícím trhu práce, případně nalezení vhodného směru a možností jejich dalšího profesního rozvoje.

  Získané informace účastnicím zároveň poslouží jako zpětná vazba o jejich schopnostech, dovednostech a dispozicích.

 • prada 財布 ペールピンク
 • Specializovaný vzdělávací kurz „Aktivní žena 50+“

  V rámci tohoto vzdělávacího kurzu ženy získají nové znalosti z témat jako je například tvorba sebe prezentujících výhod (komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace, sebeprezentace apod.), pracovní kariéra – pracovněprávní problematika, psychosociální aspekty věku 50+ (psychosociální hygiena, odstraňování pocitu izolace) a problematika rovných příležitostí (slaďování rodinného a profesního života, konkurenční výhody ženy 50+).

  Rekvalifikační kurz „Základy podnikání“

  Kurz je určen pro ženy, které uvažují o zahájení podnikatelské činnosti. Tento kurz má přesně danou strukturu, která bude doplněna o specifika vztahující se k podnikání na venkově. Strukturu kurzu tvoří zejména právní problematika podnikání, marketing, finanční zdroje na podporu podnikání, tvorba podnikatelských záměrů, využití PC v podnikání, vedení účetnictví apod.

 • Job kluby
 • Centra pravidelného setkávání a svépomocné skupiny žen 50+ fungují i jako vysutá pracoviště realizátora projektu. Job kluby slouží jako prostředek pro aplikování a zhmotňování témat vzdělávacího bloku „Aktivní ženy 50+“ do skutečných výstupů. Každý Job klub mít svého koordinátora a specificky zaměřená setkání.

  Výstupem práce v Job klubech je tzv. „Desatero výhod aktivní ženy 50+“ s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce.

  Součástí pravidelného setkávání je i praktický nácvik dovedností – komunikace, sebeprezentace, asertivního jednání, a to s i využitím multimediálních prvků jako video natáčení, reportáž z průběhu projektu apod.

  Sídla Job klubů jsou umístěna rovnoměrně v okrese Šumperk, ve vybraných obcích. Při výběru zohledňujeme bydliště našich účastnic.

 • Job burza
 • Job burza – veletrh pracovních příležitostí proběhne na podzim 2013 a na podzim 2014 a je zaměřena na zvýšení potenciálu uplatňování cílové skupiny žen 50+ na trhu práce. Účastnice projektu budou moci konfrontovat své praktické dovednosti a schopnosti v přímém setkání se zaměstnavateli.

  V rámci Job burzy jsou prezentovány výhody v zaměstnávání žen 50+. Job burza je zaměřena na posílení přímých kontaktů, vazeb a dohod zúčastněných subjektů za aktivní účasti předně našich žen 50+.

シャネル ネックレス ピンク,CHANEL コスメ ランキング,CHANEL iphoneケース ネイル
prada 財布 ペールピンク www.ronghuaxing.com
Carmine 6s gucci グッチ マフラー メンズ �ټ���
senses