REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Projekt „Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na lokálním trhu práce“ má za cíl najít, vyzdvihnout a prezentovat pracovní výhody žen, které dosáhly věku 50 let z úhlu pohledu zralého věku jako přidané hodnoty člověka. Cílem je zavedení opatření pro naplnění principů rovných příležitostí žen 50+, odstranění bariér mezi zaměstnavateli a ženami z této cílové skupiny a zvýšení jejich šancí k nalezení vhodných forem zaměstnání či rozvoje vlastního podnikání.

Aktivity projektu jsou zaměřeny komplexně především na podporu jejich osobního růstu a pracovního uplatnění. Ženy v našem projektu absolvují pracovní diagnostiku a kariérní poradenství, dále pak kurz „Aktivní žena 50+“, případně kurz „Základy podnikání“. Po celý průběh projektu mají ženy příležitost využít individuálního poradenství, pracovat samy na sobě pod vedením odborníků a díky aktivizaci ve svépomocných pracovních skupinách tzv. Job klubech určit své individuální konkurenční výhody. Naši snahou je pomoci zapojit ženy 50 + do nepřehledného trhu práce, nalézt možnosti jejich uplatnění ve spolupráci se zaměstnavateli, kteří budou schopni vytvořit vhodná pracovní místa.

Pro koho je náš projekt určen

Naši hlavní cílovou skupinou, tudíž osobami, pro které vytváříme prostor k růstu, jsou ženy nad 50 let v předdůchodovém věku.

Spolupracujeme jak se ženami, které jsou nezaměstnané, tak se ženami, které jsou ohrožené nezaměstnaností. Naše podpora směřuje i k ženám, které uvažují o zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Obracíme se rovněž na zaměstnavatele, kteří v rámci zaměstnávání osob mají možnost vytvořit vhodné podmínky pro ženy 50+.

Projekt nabízí možnost minimálně 30 ženám z okresu Šumperk se zapojit do aktivit vedoucích k získání nových znalostí a dovedností. Deset vybraných účastnic získá pracovní místo na dobu 6-12 měsíců u vybraných zaměstnavatelů nebo podporu při zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Náš projekt je určen ženám 50+ v předdůchodovém věku, jelikož právě tato věková kategorie žen je nejvíce ohrožena nezaměstnaností a diskriminací. V tomto směru věříme, že díky našim aktivním ženám dokážeme přímo ukázat, že hodnota zralého věku obsahující zkušenosti, praxi a nadhled má v rodinném a pracovním prostředí zásadní význam a vytváří kvalitní nezastupitelné hodnoty.