REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Job klub = svépomocná pracovní skupina = je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Job klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách (zpravidla o 8-10 účastnících). Job klub je určen účastnicím projektu, které si chtějí vylepšit sebeprezentaci, pracovat na svém osobnostním růstu, posílit sebevědomí a naučit se zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností.

Svépomocné pracovní skupiny úzce navazují na obsah specializovaného vzdělávacího kurzu „Aktivní žena 50+“ a budou se zabývat praktickým nácvikem konkrétních dovedností. Každý Job klub bude mít svého koordinátora z řad aktivních žen 50+.

Na základě výstupů „job klubů“ budou vytvořeny následující metodiky a materiály:

  • Desatero výhod aktivní ženy 50+
  • Životní příběhy žen 50+
  • Osobní profily žen 50+
  • Školící materiály vzdělávacího kurzu „Aktivní žena 50+“
  • Školící materiály „Základy podnikání“
  • Videodokument „Zpověď aktivní ženy 50+“

Součástí pravidelného setkávání je i praktický nácvik dovedností – komunikace (např. pohovory se zaměstnavatelem nanečisto, individuální pohovory na téma hledání práce), sebeprezentace, asertivního jednání, a to s i využitím multimediálních prvků jako video natáčení, reportáž z průběhu projektu apod.

Budou vytvořeny 4 job kluby, které budou rozmístěny v okrese Šumperk podle bydliště účastnic projektu.

Ne jednotlivá setkávání budou zváni odborníci, poradci a lektoři, zajímavé osobnosti z dané cílové skupiny a další.